Aktualności

POKÓJ NASTOLATKA informatyka i technika

 W ramach współpracy między nauczycielem techniki panią Agatą Jarosz i nauczycielem informatyki panem Tomaszem Durawą uczennice klas szóstych w zakresie poszerzania kompetencji kluczowych zaprojektowały pokój nastolatka. Na zajęciach techniki uczniowie zapoznali się z podziałem pokoju nastolatka na 3 strefy strefę nauki, wypoczynku oraz zabawy.

W ramach pracy twórczej wykonali  makiety pokoi według własnego gustu i pomysłu. Natomiast na zajęciach informatyki realizując zajęcia z grafiki komputerowej wykonali to samo zadanie z wykorzystaniem programu graficznego GIMP. Praca każdej uczennicy stanowiła projekt wielowarstwowy. Uczennice musiały wydzielić z dowolnych zdjęć elementy wyposażenia pokoju i umieścić je na oddzielnych warstwach we własnej kompozycji. Efekty pracy dziewcząt na obu przedmiotach można obejrzeć w galerii.