Kalendarium roku szkolnego 2021-2022

 

01.09.2021  
Rozpoczęcie roku szkolnego
       
20-24.09.2021  
Zebrania z rodzicami
       
13.10.2020  
Szkolne Obchody Dnia Nauczyciela
       
14.10.2021  
Dzień Nauczyciela
       
15.10.2020   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- zgodnie z Rozp. MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
01.11.2021  
Wszystkich Świętych
       
10.11.2020  
Szkolne obchody Święta Niepodległości
       
11.11.2021  
Święto Niepodległości
       
12.11.2021   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- zgodnie z Rozp. MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
16.11.2021  
Święto Szkoły
       
17.11.2021  
Zebranie z rodzicami- dzień otwarty
       
14.12.2021  
Wystawienie propozycji ocen semestralnych
       
15.12.2021  
Zebranie z rodzicami
       
23-31.12. 2021  
Zimowa przerwa świąteczna
       
06.01.2022  
Trzech króli
       
07.01.2022   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- zgodnie z Rozp. MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
27.01.2022  
Wystawienie ocen semestralnych
       
28.01.2022  
Koniec I semestru
       
31.01-13.02.2022
 
Ferie zimowe
       
15.02. 2022  
Semestralna rada klasyfikacyjna
       
16.02.2022  
Semestralne zebranie z rodzicami
       
17.02.2022  
Apele podsumowujące I semestr
       
22.02.2022  
Rada podsumowująca
       
marzec 2021  
Wewnętrzne egzaminy próbne
       
14.04-19.04.2022
 
Wiosenna przerwa świąteczna
       
02.05.2022   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- zgodnie z Rozp. MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
03.05.2022  
Święto Konstytucji 3 maja
       
13.05.2022   Wystawienie propozycji ocen rocznych  
18.05.2022   Zebranie z rodzicami      
24-26.05.2022  
Egzamin ósmoklasisty
       
01.06.2022  
Dzień dziecka
       
13.06.2022  
Wystawienie ocen rocznych
       
16.06.2022   Boże Ciało        
17.06.2022   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- zgodnie z Rozp. MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
20.06.2022  
Semestralna rada klasyfikacyjna
       
21.06.2022  
Apele podsumowujące II semestr
       
22.06.2022  
Rada podsumowująca
       
24.06.2022  
Zakończenie roku szkolnego