Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

Swoją działalność rozpoczęła w roku szkolnym 1983/84 w Zespole Szkół Muzycznych. 1 września 1984 roku biblioteka otworzyła swe podwoje dla czytelników w obecnej siedzibie. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Pracownikami naszej biblioteki byli:    

       foto archiwum 2011-2012 Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas IV pt. "Szalony świat Pippi"

 1. Lidia Jankowska od 1983 r. do 2006 r.
 2. Izabela Jankowska od 1985 r. do 1999 r.
 3. Natalia Markiewicz od 1986 r. do 1988 r.
 4. Barbara Kucal od 1988 r. do 1989 r.
 5. Marcjanna Pszczelińska od 1989 r. do 1999 r.
 6. Alicja Drewczyńska od 1989 r. do 2004 r.
 7. Elżbieta Cichecka od 2002 r. do 2006 r.
 8. Bożena Grzybowska od 2005 r. do 2006 r.
 9. Małgorzata Filipiak od 2008 r. do 2010 r.

 

Obecnie pracują w niej z zaangażowaniem

 1. od 2004 r. p. Wiesława Łucyn
 2. od 2006 roku p. Joanna Utecht

 

Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane w systemie UKD. Wyodrębniony jest obszerny księgozbiór dla najmłodszych czytelników oraz kącik książek z dedykacją autorów. Stan księgozbioru wynosi 11.329 woluminów. Nasi czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Różnorodny tematycznie księgozbiór stwarza uczniom warunki do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy.

Na zbiory biblioteczne oprócz książek, składają się publikacje nauczycieli, teczki tematyczne zakładane i uaktualniane przez bibliotekarzy oraz albumy wykonane przez uczniów. Zbiory biblioteczne do niedawna gromadzone były w znacznej mierze dzięki dofinansowywaniu Rady Rodziców. Obecnie nowości czytelnicze pozyskiwane są głównie dzięki współpracy nauczycieli bibliotekarzy z wydawnictwami. Karty książek, karty czytelników i profesjonalnie prowadzone katalogi przeszły do historii. Zbiory nasze zostały opracowane za pomocą programu bibliotecznego MOL 2000+ i od 2011 roku wypożyczanie książek odbywa się komputerowo.

Od 2012 roku przeszliśmy na nowy program MOL Optivum. W czytelni uczniowie mają do dyspozycji cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Dobre warunki pracy, doskonała atmosfera oraz estetyka pomieszczeń sprzyjają częstym odwiedzinom uczniów. Średnia odwiedzin uczniów w czytelni w roku 2011/2012 wyniosła 34 osoby na dzień, a średnia dzienna wypożyczeń to 85 książek. Obok głównej funkcji gromadzenia, udostępniania zbiorów i wszechstronnej informacji, biblioteka prowadzi szeroką działalność pedagogiczną. Na stałe do kalendarza imprez szkolnych weszły:

 1. Uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych;
 2. Obchody Międzynarodowego Miesiąca Biblioteka Szkolnych;
 3. Międzyszkolny konkurs Czytelniczy dla uczniów klas drugich;
 4. Obchody Międzynarodowego Miesiąca Biblioteka Szkolnych;
 5. Międzyszkolny Konkurs czytelniczy dla uczniów klas czwartych;
 6. Szkolny Slam Poetycki;
 7. Spotkania z lokalnymi twórcami;
 8. Szkolne eliminacje konkursów recytatorskich: "Mały Konkurs Recytatorski" i "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne".

Poza tym w bibliotece odbywają się szkolne konkursy czytelnicze dla uczniów wszystkich grup wiekowych, ciekawe wystawy i prezentacje, spotkania z twórcami i hobbystami, lekcje biblioteczne, przedstawienia i inne przedsięwzięcia. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z bibliotekarzami z innych szkół, z Miejską Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną, z Centrum Edukacji Nauczycieli, z przedstawicielami różnych wydawnictw, a także przygotowują naszych uczniów do międzyszkolnych konkursów czytelniczych, literackich i recytatorskich oraz włączają się we wszystkie uroczystości szkolne. Na imprezy organizowane w czytelni zapraszani są rodzice naszych uczniów, a także goście z zewnątrz. W ostatnich latach najbardziej wpisały się w pamięć następujące przedsięwzięcia: 

 1. Wystawa i przedstawienie poświęcone pamięci Jana Pawła II;
 2. Program poetycko - muzyczny pt. "W świecie muzyki F. Chopina";
 3. Wystawa i prezentacja pt. "Dawnych wspomnień czar" przedstawiająca szkołę z czasów rodziców, dziadków oraz szkolne zdjęcia naszych nauczycieli;
 4. Wystawa i prezentacja prac plastycznych uczennicy naszej szkoły Julii Irzyk;
 5. Wystawa plakatów i prezentacja poświęcona życiu, twórczości i pasjom Janusza Korczaka.

Wszystkie działania nauczycieli bibliotekarzy mają na celu rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych dzieci. Wychodzi im to doskonale, ponieważ w czasach wzmożonego zainteresowania internetem, czytelnictwo w naszej szkole rokrocznie wzrasta.